Æblets værdier

Tryghed, nærvær og fællesskab er vigtige værdier for Æblet.

 

Vi vægter knus, kram, snakke og al andet nærvær meget højt i Æblet.

 

Vi er meget opmærksomme på at tage os tid til hver eneste barn. At kigge det i øjnene , så barnet oplever at blive set, hørt og lyttet til.

 Børnene er uden deres forældre i mange timer hver dag. Vi ser det som vores vigtigste opgave at sørge for, at jeres barn er tryg, får omsorg og lærer mens det er hos os. Derfor er det vigtigste for os at møde jer og jeres børn med omsorg og tryghed.

Vi har fokus på, at give dit barn den tryghed og de udfordringer, det har brug for, når det skal udvikle sig bedst muligt og være et selvsikkert og glad lille menneske!

 

Det er også meget vigtigt for os, at I som forældre føler jer trygge i Æblet. Udover den daglige snak når I afleverer/henter jeres barn , er I altid velkomne til at tage en snak med os, hvis noget undrer eller bekymrer jer. Vi er hele jeres families Æble 🙂

 

Alle børn og voksne kender hinanden og  børnene bliver trygge ved hele huset. Søskendebørn behøver ikke savne hinanden i løbet af dagen. 

 

Fællesskab:

Vi vægter fællesskabet højt. Vi er ét hus og er sammen på tværs af alder. De voksne i Æblet giver ofte hinanden en hjælpende hånd og er gode rollemodeller for børnene. Børnene opfordres til, at alle har venner og at ingen skal være alene, hvis de ikke vil det.  Vi ønsker at alle børn hos os skal føle, at de er vigtige for de andre børn og voksne. De er en del af vores fællesskab! 

I Æblet værner vi om fællesskabet, hvor både forældre og personale sammen passer på stedet.  Vi har traditionelle arrangementer og arbejdsdage som er vigtige for fællesskabet.

 

Respekt og accept:

Igennem vores pædagogik hjælper vi jeres barn med at udvikle sig til et selvstændigt lille menneske, der kender sig selv og sine egne grænser. Vi ønsker, at børnene lærer at sige til og fra i en ordentlig tone, hvor vi lægger vægt på, at vi skal lytte til hinanden, respekterer andre og have omsorg for hinanden. Børnenes medbestemmelse er også en vigtig værdi for os og vi arbejder ud fra barnets perspektiv.

Udeliv:

 Vi vægter udelivet højt, og er rigtig meget ude, både på legepladsen og i naturen. Her er plads til at være vilde og  ro til at fordybe sig. Her får vi rørt kroppen på en anden måde end inde. Her mærkes vinden, lugte, tørt, vådt, hårdt, blødt, kulde, varme og meget andet sanseligt, der er vigtigt for dit barns udvikling.