Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver er følgende:

Bestyrelsen har det overordnede og juridiske ansvar for institutionens administrative, driftsmæssige og økonomiske anliggender.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for institutionens personale, jf. vedtægterne

Alle medlemmer er fuldgyldige og ligeværdige medlemmer, og har således i princippet samme grad af ansvar og forpligtelser.

Bestyrelsen afholder møder fire gange årligt eller ved behov.

Møderne afholdes almindeligvis:
  2. onsdag i februar
  2. onsdag i maj
  2. onsdag i september
  2. onsdag i november

Generalforsamlingen afholdes almindeligvis: 2. onsdag i marts

Ret til datoændringer for møderne forbeholdes.
Forslag til emner som skal behandles på møderne, skal være formanden i hænde, skriftligt og senest 14 dage før møderne afholdes.

Andre opgaver som varetages af bestyrelsen er:

Spørgsmål fra forældre.
Hjælper med etablering af legeplads, bålhytte og andre praktiske gøremål 
Støtte til forældreforeningen.

 

 

Bestyrelsen 2016 består af følgende medlemmer:

Formand: Renee Andersen Frøbjergvej 20, 5620 Glamsbjerg Tlf:40542359
Næstformand og kassér: Michael Rath Christensen Nyrupvej 25, 5620 Glamsbjerg. Tlf. 20256488
Sekretær: Steffan Larsen Basselundvej 13, 5620 Glamsbjerg. Tlf. 23313867
Flemming Steen Andersen Turupvej 61, 5610 Assens. Tlf. 21465979
Henrik R. Abildstrup Wraa Bogensevej 97,5620 Glamsbjerg
Suppleant: Jess Bjøek May Turupvej 52, 5610 Assens
Suppleant: Simon Aron Stig Hansen Skovhavevej 3, 5610 Assens