Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver er følgende:

Bestyrelsen har det overordnede og juridiske ansvar for institutionens administrative, driftsmæssige og økonomiske anliggender.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for institutionens personale, jf. vedtægterne

Alle medlemmer er fuldgyldige og ligeværdige medlemmer, og har således i princippet samme grad af ansvar og forpligtelser.

Bestyrelsen afholder møder fire gange årligt eller ved behov.

Møderne afholdes almindeligvis:
  2. onsdag i februar
  2. onsdag i maj
  2. onsdag i september
  2. onsdag i november

Generalforsamlingen afholdes almindeligvis: 2. onsdag i marts

Ret til datoændringer for møderne forbeholdes.
Forslag til emner som skal behandles på møderne, skal være formanden i hænde, skriftligt og senest 14 dage før møderne afholdes.

Andre opgaver som varetages af bestyrelsen er:

Spørgsmål fra forældre.
Hjælper med etablering af legeplads, bålhytte og andre praktiske gøremål 
Støtte til forældreforeningen.

 

 

Bestyrelsen 2019 består af følgende medlemmer:

Formand: Jens Jacob Dühr
Kassér: Monica Stausholm
Bestyrelsesmedlem Ninna Kruse Larsen
Bestyrelesmedlem Majken Andersen
Bestyrelsesmedlem Henrik R. Abildstrup Wraa
Michelle Pedersen Suppleant
Jan Hansen Suppleant