Æblets pædagogik

Æblet følger de samme retningslinier for de pædagogiske læreplaner som de kommunale institutioner gør.

 

Læreplanerne sikrer  at børnene udvikler sig både  socialt, sprogligt, motorisk, følelsesmæssigt og intellektuelt. De skal udvikle sig bedst muligt personligt og desuden få kendskab til sience, natur, æstetik og kultur.

 Vi tager udgangspunkt i barnets udviklingstrin og ikke kun dets alder.

Vi arbejder bl.a. ud fra et børneperspektiv. Vi sætter os i børnenes sted når vi laver aktiviteter og i vores måde at være sammen på.

Vi arbejder med hverdagspædagogik og inddrager børnene i hverdagens opgaver fra de er helt små. Selv de mindste kan hjælpe med at finde en kop og de større børn kan stort set hjælpe med alt. Ved at være sammen med børnene på denne måde, får de foruden kundskaber på en lang række praktiske områder også en følelse af at være betydningsfulde for fællesskabet og lærer at hjælpes ad i hverdagen.

Igennem vores pædagogik hjælper vi jeres barn på vej med at udvikle sig til et selvstændigt lille menneske, der kender sig selv og sine egne grænser og har et sundt selvværd.

 

Temaer:

 I Æblet arbejder vi meget ud fra temaer. Mange af temaerne tager udgangspunkt i årets gang, hvor det både er naturen, årstiderne og traditioner som f.eks. jul, fastelavn og påske børnene lærer om. I hvert eneste tema arbejder vi med alle læringsområderne.

 

Når vi arbejder på denne måde er det de voksne der sætter dagsordenen for, hvad vi skal lære om og med hvilke aktiviteter. Der er selvfølgelig plads til børnenes egne ideer også. I disse planlagte forløb kan de voksne hjælpe til at alle børn udvikler sig godt på alle områder.

 

Leg:

I Æblet er leg en anden, men lige så vigtig del af pædagogikken. Leg er vigtig for at udvikle børnene på alle måder. Især er den vigtig for børnenes sociale udvikling, fordi de kommer i situationer, hvor de mærker hvad de kan lide og ikke lide og oplever at de ikke kan bestemme det hele. De øver sig derfor i at sige fra og lave kompromisser. Det er også her de spejler sig mest i hinanden og kan se hvordan de gerne vil være og hvordan de ikke vil være.

Nogle gange er legen voksenstyret, men ofte er det fri leg. Det vil sige at det børnenes egen leg. De vælger hvad de vil lege, hvordan legen skal være og hvem der er med. De voksne har et par øjne eller ører på og er parate til at hjælpe, hvis børnene ikke selv kan nå til enighed. Hvis enkelte børn har svært ved selv at komme med i en leg hjælper vi dem til at komme med.

 

At være sammen:

Udover dette foregår pædagogikken i børnenes dagligdag, hvor den måde vi er sammen på og alle de dagligdags gøremål udvikler børnene.

Vi giver børnene plads til medbestemmelse og møder dem med accept og respekt for den person de hver især er. Det udvikler deres selvindsigt og selvværd. Vi støtter børnene i at skabe gode venskaber og få gode relationer til Æblets voksne. Det skaber tillid, nærvær og harmoni, således at barnet oplever tryghed i hverdagen.