KalenderMaj:            Lørdag  d.6. Arbejdsdag

Torsdag d.18.Generalprøve for forældre på forestillingen                                     til Bedsteforældredag

Fredag  d.19. Bedsteforældredag

Juni: 

 Onsdag d.14.  ZOO-tur

 Fredag d.30.  Afslutning for skolebørnene