Æblenyt marts 2019

Vi laver mange kreative aktiviteter i Æblet. Nogle gange er det malingen der er fremme. Her laves der kunst med påske-farver.

Året indtil nu:

Vi er i fuld gang med året og dermed også vores årsplan.

I har været rigtig gode til at bakke op om vores forældre- arrangementer. Både til forældrekaffen og generalforsamlingen mødte I flot op. Det betyder en masse for vores samarbejde og fællesskab og dermed også for børnene!

Vi har haft et godt fastelavnstema og en dejlig fastelavnsfest.

 

Den nye bestyrelse:

Efter generalforsamlingen ser den nye bestyrelse således ud:

Formand: Jens Jakob (Felix far)

Kassere:  Monica (Emmys mor)

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik (Agnes’ far), Majken (Noah og Karls mor) og Ninna (Laurits KJ’ mor)

Suppleanter: Michelle (Theodors mor) og Jan (Olivias far)

Dejligt I vil være med i bestyrelsen. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.

Tusind tak til de afgående medlemmer for stor indsats.

 Personale:

Benita startede som leder ved årsskiftet og vi synes vi allerede er et godt team. Vi er alle glade for at arbejde her i Æblet og sammen har vi mange ideer og planer.

 Pr. den 1.marts er Nina blevet ansat i en tidsbegrænset stilling frem til sommer. Hun er derfor i huset både som fast medhjælper og desuden som vikar når der er brug for det!

 I den kommende periode:

 Temaer:

Foråret er godt i gang og påsken står for døren! Vi er så småt begyndt at arbejde med begge dele som et tema. Vi har gået tur og kigget på foråret, og det vil vi selvfølgelig gøre mere af! Vi har flere aktiviteter på vej, men dem fortæller vi løbende om på tavlen og på facebook. Inden vi når til påsken vil vi også holde vores traditionelle børne-påskefrokost.

 I maj har vi tema om bedsteforældre og bedsteforældredagen d. 24. maj.

 I starten af juni skal vi i zoo. I tiden op til det vil vi arbejde med dyr. Vi har fået spørgsmålet om forældrene må komme med som de plejer, og svaret er ja! Mere om zoo turen følger senere.

Arbejdsdagen:

Vi har to arbejdsdage om året. Her til forårets arbejdsdag er det leder og jer forældre der deltager.  Til efterårets arbejdsdag er det øvrige personale også med, ligesom jeres børn og søskende er med!

Snart vil vi hænge et opslag med opgaver til arbejdsdagen op. I skriver jer på en eller flere af dem alt efter størrelsen på opgaven. I kan lige tale indbyrdes om, hvordan I får organiseret at medbringe redskaber og værktøj. Vi sørger for indkøb af materialer. Æblet sørger også for indkøb til morgenmaden og frokosten. Frokosten bliver skrevet på som en arbejdsopgave.

En personale vil være med på dagen.

 

Bedsteforældredag:

 Inden længe vil jeres børn sende invitationer ud til deres bedsteforældre. I den forbindelse har I en lille opgave: Vi vil gerne bede om en frankeret kuvert til hvert hold bedsteforældre. I skriver navn/navne, hvilken bedsteforælder det er (F.eks. Jytte Hansen, Farmor) og adresse på.

Bedsteforældredagen er fra 10-13.Trænger de mindste børn til at sove mens arrangementet står på, putter bedsteforældrene dem selvfølgelig bare. Vi hjælper gerne, hvis det er bedst.  Bedsteforældrene får et program for arrangementet sammen med invitationen.

Hvis børnene ikke skal med Bedsteforældrene når de kører, hjælper vi med at sige farvel.

 

Generalprøve og forældrekaffe:

 Dagen før bedsteforældrene kommer på besøg i Æblet, er I heldige at få lov til at se generalprøveb på den lille forestilling børnene har lavet. I den forbindelse holder vi også forældrekaffe.

Vi glæder os til det hele!

 

Rigtig mange forårshilsner fra

 Benita, Dorte, Linda, Helle og Nina